top of page

Curtain

ผ้าม่านผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงและมีการผสมผสานของเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผ้าม่านที่มีคุณภาพและมีความทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว สามารถป้องกันแสงและรังสี UV จากภายนอกห้องได้อย่างดี โดยยังคงให้ความเป็นส่วนตัวและสวยงามในการตกแต่งห้องอย่างมีสไตล์

bottom of page